Problematyka i stronnictwa

Za pomocą licznych modlitw przy kapliczkach z odłamkami magicznego kryształu, Kami zaczęli odzyskiwać siły. Pewnego dnia najwyższa kapłanka w dolinie otrzymała widzenie od bóstw. W wizji tej Kami przedstawili jej trzy różne plany, które miały na celu zapobiegnięciu przyszłym atakom i katastrofom

Kami Rzeki wierzyło w moc intelektu i postępu. Uważało, iż doskonalenie swojego umysłu, zamiast swojego ciała, przyniesie lepsze efekty i pozwoli na rozwinięcie zaawansowanych technologii. Wynalazki te byłyby wystarczająco potężne, aby sprostać przyszłym atakom demonów. Niestety istnieje ryzyko, że zostałyby wykorzystane w niecnych celach.

Pan Gór kultywował siłę i uważał, że przetrwać powinni jedynie najsilniejsi. Chciał ich trenować i przygotowywać do ewentualnych starć. Według Niego słabi zabierali jedynie pożywienie silnym, którzy mogliby sprostać ponownym atakom demonów.

Pani Ryżu uważała, iż demony zrodziły się z grzechów niesionych w ludzkich sercach. To złe uczynki i brak zgody z naturą spowodowały katastrofalny w skutkach atak demonicznej armii. Ludzie powinni skupić się na czynieniu dobra i życiu w zgodzie z naturą. Według Niej ludzie powinni nauczyć się kochać siebie i innych, i nie dążyć ślepo ku władzy.

Wizja kapłanki wzbudziła powszechny niepokój i zakłopotanie. Ludzie nie potrafili pogodzić planów trzech bóstw, dlatego doszło do rozłamu religijnego. Ci, którzy byli silni –  górnicy, myśliwi i wojownicy – poparli Pana Gór. Inni mieszkańcy, utrzymujący się głównie z roli i będący głęboko religijni, poparli plany Pani Ryżu. Natomiast handlarze i rzemieślnicy byli przychylni Kami Rzeki. W ten sposób powstały oddzielne odłamy religijne kultywujące swoje wybrane bóstwo. Powołani zostali również kapłani dla poszczególnych Kami.

Trzy kulty postępowały zgodnie z obraną przez siebie drogą, co prowadziło do konfliktów. Ludzie naprzykrzali się sobie nawzajem, czy to podnosząc ceny dla innowierców, czy to atakując bezbronnych. Konflikty interesów nie pozwalały im dojść do porozumienia, dlatego mieszkańcy postanowili zakończyć to raz na zawsze. W celu wzmocnienia swojego bóstwa i zdobycia wpływów trzy kulty zaczęły walczyć o najważniejsze miejsca doliny – kapliczki z fragmentami magicznego kryształu. Modlitwa w takim miejscu znacząco wzmacniała bóstwo, do którego była zmawiana. W ten sposób ludzie mogli umocnić faworyzowane Kami, zyskując przewagę nad innymi odłamami wyznawców.

Opis stronnictw

Kult Kami Rzeki

Są to ludzie, którzy przekładają wiedzę ponad wszystko. Głównie kupcy i rzemieślnicy, znający się na prowadzeniu interesów. Doceniają oni potencjał ludzkiego intelektu, który prowadzi do rozwoju społeczeństwa i rodzenia się różnych nowych wynalazków. Nowe technologie mogą polepszyć standard życia i zwiększyć potencjał bojowy ludzi. Istnieje jednak ryzyko, że pycha i zachłanność człowieka spowodują, iż wynalazki doprowadzą do korupcji i sprowadzą na ludzkość kolejne klęski.

Kult Pana Gór

Ludzie wspierający Pana Gór promują siłę jednostki – “rządzi najsilniejszy”. Żyją w trudnych warunkach górskich i muszą zmagać się z dziką zwierzyną. Nie ma miejsca wśród nich dla osób chorowitych i słabych. Skupiają się oni na swojej fizyczności i dążeniu do bycia jak najsilniejszymi. Ich celem jest pozostawienie jedynie silnych, którzy będą w stanie obronić dolinę przed demonami.

Kult Pani Ryżu

Wyznawcy dążą do oczyszczenia ludzkich dusz poprzez odrzucenie swoich przyziemnych pragnień, medytację, pracę w polu czy opiekę nad fauną i florą. Organizują różne pielgrzymki do świętych miejsc, ale i zdarza im się próbować siłą nawracać inne wyznania. Nie przykładają wagi do rozwoju fizycznego, jak i intelektualnego. Wierzą, że to przez ludzkie grzechy i złe uczynki rodzą się demony.

%d bloggers like this: