Mechanika walki

Podstawy mechaniki walki

Chyba każdy kojarzy grę papier-kamień-nożyce. Polega ona na jednoczesnym wystawianiu jednego z trzech ułożeń dłoni, który pomaga rozstrzygnąć zwycięzcę. Jeśli uczestnicy wystawią na raz ten sam symbol, to mamy remis. W przypadku dwóch różnych symboli działa zasada „papier bije kamień, kamień bije nożyce, nożyce biją papier”. Grę zazwyczaj kontynuuje się do momentu wygranej jednej ze stron, ale czasem gra się do kilku zwycięstw. Zabawa ta będzie podstawą dla mechaniki walk podczas LARPa na Animatsuri 2021.

Do walki będzie dochodzić tylko w określonych sytuacjach (tzw. walki o dzielnice, wykonywanie specjalnych zadań). Początkujący gracze (jako prości chuligani) będą posiadać 3 Punkty Życia (PŻ), a także będą zadawać 1 punkt obrażeń przy wygranej na JKP. Gra toczy się do momentu, w którym jeden z graczy nie straci wszystkich punktów życia. Poniżej przykład.

 1. Gracz A (chuligan bez broni) i Gracz B (chuligan bez broni) mają po 3 punkty życia. Gracz A używa kamienia, a Gracz B nożyc. Gracz A zadaje Graczowi B 1 obrażenie.
 2. Gracz A ma 3 PŻ, a Gracz B ma 2 PŻ. Gracz A używa kamienia, a Gracz B także kamienia. Żaden z graczy nie zadaje sobie obrażeń.
 3. Gracz A ma 3 PŻ, a Gracz B ma 2 PŻ. Gracz A używa papieru, a Gracz B kamienia. Gracz A podobnie zadaje 1 obrażenie graczowi B.
 4. Gracz A ma 3 PŻ, a Gracz B ma 1 PŻ. Gracz A używa papieru, a Gracz B nożyc. Gracz B zadaje 1 obrażenie Graczowi A.
 5. Gracz A ma 2 PŻ, a Gracz B ma 1 PŻ. Gracz A używa kamienia, a Gracz B nożyc. Gracz A zadaje graczowi B 1 obrażenie, i tym samym pokonuje go w walce.

Gracz A w tym przypadku pokonał przeciwnika zadając mu łącznie 3 obrażenia, podczas gdy sam stracił 1 PŻ. Oczywiście w zależności od ilości remisów pojedynki mogą być nieco dłuższe.

Dodatkowe obrażenia przy wygranej

Za sprawą różnego rodzaju broni lub wykorzystania sztuk walki uczestnicy zabawy będą mogli zadawać więcej niż jedno obrażenie w określonych sytuacjach. Taka broń lub wykorzystywane sztuki walki dają bonus na całą walkę. Przykładowo pistolet zwiększa ilość obrażeń zadawanych przy wygranej o 1 punkt. Tak więc wygrywając w JKP z przeciwnikiem zadaje mu nie 1, a 2 obrażenia.

 1. Gracz A (chuligan z pistoletem) i Gracz B (chuligan bez broni) mają po 3 punkty życia. Gracz A używa kamienia, a Gracz B nożyc. Gracz A zadaje Graczowi B 2 obrażenia.
 2. Gracz A ma 3 PŻ, a Gracz B ma 1 PŻ. Gracz A używa papieru, a Gracz B kamienia. Gracz A ponownie zadaje 2 obrażenia Graczowi B i tym samym kończy walkę.

W ten sposób Gracz A pokonał Gracza B wygrywając z nim w JKP tylko 2 razy. Oczywiście mogą być sytuacje, w których zadaje się więcej obrażeń, ale zawsze wymagają one wygranej w JKP.

 

Obrażenia przy remisie

Specjalna broń ręczna jako jedyna w grze daje możliwość zadawania obrażeń przy remisowym wyniku JKP. Praktycznie zawsze jest to maksymalnie 1 obrażenie, ale daje dużo większą szansę na zwycięstwo. W takim przypadku macie nie statystyczne 33% szans na zadanie obrażeń, ale aż 66%. Przykładowo wyobraźmy sobie starcie rekruta z bronią rećzną (zadaje 1 obrażenie przy wygranej oraz na 1 obrażenie przy remisie) z rekrutem bez broni.

 1. Gracz A (chuligan z bronią ręczną) i Gracz B (chuligan bez broni) mają po 3 punkty życia. Gracz A używa kamienia, a Gracz B nożyc. Gracz A zadaje Graczowi B 1 obrażenie.
 2. Gracz A ma 3 PŻ, a Gracz B ma 2 PŻ. Gracz A używa kamienia, a Gracz B także kamienia. Gracz A zadaje Graczowi B 1 obrażenie (na remisie).
 3. Gracz A ma 3 PŻ, a Gracz B ma 1 PŻ. Gracz A używa papieru, a Gracz B także papieru. Gracz A zadaje Graczowi B 1 obrażenie (na remisie) i tym samym pokonuje go w walce.

W przypadku, gdy dojdzie do sytuacji, że obaj gracze zadadzą sobie obrażenia, dzięki którym dojdzie do pokonania ich (tzw. double K.O.) dochodzi zazwyczaj po prostu do jednoczesnej przegranej dwóch osób. W szczególnych przypadkach może zostać zarządzona wówczas specjalna dogrywka (do pierwszej wygranej), ale będzie to wówczas sygnalizowane przez osoby nadzorujące zabawę (z obsługi konwentu).

 

Starcia grupowe

Podczas LARPa często będziecie mieli do czynienia ze starciami grupowymi. Polegają one na tym, że np. po dwóch stronach będzie uczestniczyło kilka osób. Tego typu starcia będą się pojawiać głównie m.in. podczas walk o terytoria, które są jednym z głównych elementów zabawy. Rozwiązywanie tego typu sytuacji pozwala na pewną dowolność, ale w ogólnej zasadzie jest identyczne z podstawowymi zasadami zabawy. W tej sytuacji zabawa wygląda następująco:

 • Obie drużyny mogą wystawiać albo kolejno po jednym pojedynkowiczu, albo dobrać się w pary. Pozostałe osoby czekają w tym momencie na swoją kolej.
 • Jeśli dana osoba pokona przeciwnika, to może walczyć z kolejnym. Posiada jednak tyle PŻ, ile udało mu się zachować w ostatniej walce tego starcia. PŻ wracają do bazowej wartości dopiero po zakończeniu całego starcia grupowego.
 • Starcie kończy się dopiero w momencie, gdy wszyscy uczestnicy jednej ze stron zostaną pokonani.

 

Przedmioty

Każda postać może jednocześnie korzystać tylko z jednego rodzaju broni. Jeśli ma ich więcej, to przed starciem musi wybrać który z przedmiotów będzie używać i nie będzie mogła tego zmieniać aż do końca starcia. Osoba korzystająca z broni nie otrzymuje też żadnych bonusów związanych ze sztukami walki. Niezależnie jednak od wykorzystywanej broni każda osoba może korzystać z kamizelki kuloodpornej (jednej).

Warto też zauważyć, że po przegranej postać w walce nie może ona oddać nikomu swojego sprzętu podczas tej rundy starć.   

 • Pistolet – użytkownik zadaje dodatkowe 1 obrażenie przy wygranej w JKP.
 • Broń ręczna – użytkownik zadaje 1 obrażenie przy remisie w JKP.
 • Karabin – użytkownik zadaje dodatkowe 2 obrażenia przy wygranej w JKP.
 • Kamizelka kuloodporna – użytkownik otrzymuje 1 obrażenie mniej przy przegranej z przeciwnikiem wykorzystującym pistolet lub karabin.

 

Sztuki walki

Każda postać może jednocześnie używać tylko jednego stylu sztuk walki i nie może go wykorzystywać na raz z użyciem broni (może jednak korzystać z kamizelki kuloodpornej!). Jeśli zna ich więcej, to przed starciem musi wybrać który ze stylów sztuk walki będzie używać i nie będzie mogła tego zmieniać aż do końca starcia. 

Co istotne – postacie nie mogą wymieniać się nigdy przypinkami z poznanymi sztukami walki!

 • Karate –  użytkownik zadaje dodatkowe 1 obrażenie przy wygranej w JKP używając papieru.
 • Kung-Fu – użytkownik zadaje dodatkowe 1 obrażenie przy wygranej w JKP używając nożyc.
 • Boks – użytkownik zadaje dodatkowe 1 obrażenie przy wygranej w JKP używając kamienia.
 • Sumo – użytkownik dostaje dodatkowy 1 punkt życia podczas walki.

 

Awans postaci i zwiększenie ilości punktów życia

Każda postać otrzyma po dołączeniu do swojej frakcji kartę postaci, na której będzie zaznaczona zarówno jej przynależność, jak i także zdobywany szacunek (odpowiednik punktów doświadczenia). Szacunek będzie zdobywany zarówno za udział w walkach o dzielnice, jak i także za wykonywanie niektórych zadań lub dogadaniu się z odpowiednimi osobami.

 W zależności od ilości punktów szacunku postać będzie zdobywać nowe rangi, które nie tylko będą świadczyć o ich wysokiej hierarchii, ale także o ich zaprawieniu w boju. Wraz ze wzrostem szacunku zwiększa się także ilość punktów życia, jakie ma dana osoba.

Chuligan (startowa postać) – 3HP

Uliczny Gangster (wymaga minimum 2 punktów szacunku) – 4HP

Yakuza (wymaga minimum 5 punktów szacunku)  – 5 PŻ

Podczas rozgrywki dowódcy poszczególnych frakcji będą mogli wyznaczyć także swoich oficerów, tzw. Gashirów. Każdy z nich otrzyma dodatkowo przypinkę potwierdzającą jego rangę. Poza tym, że postacie te mogą być wymagane przy niektórych zadaniach, Gashira otrzymuje dodatkowo 1 PŻ.

Warto też wspomnieć tutaj, że chociaż w konflikcie biorą udział nie tylko klany yakuzowe, ale także triada, to dla zachowania spójności mechaniki pozwoliliśmy sobie na zachowanie podobnego nazewnictwa hierarchii. Można to jednak wytłumaczyć też tym, że działający na Okinawie oddział triady przyjął tymczasowo lokalne wzorce ze względu na opieranie się w dużej mierze na tutejszej ludności.

%d bloggers like this: