Cosplay

Cosplay, z angielskiego „costume play”, jak sama nazwa wskazuje, polega na wcieleniu się w postać z różnego rodzaju mediów popkulturowych takich jak manga, anime, czy gry, komiksy, seriale i filmy. Tak się również nazywa jedna z większych atrakcji naszego festiwalu. Podczas konkursu Cosplay uczestnicy przedstawiają swoje stroje i odgrywają scenki, a najlepsze występy są nagradzane. W tym dziale poznacie zasady konkursu cosplay, a także jak w nim wziąć udział.

Główny sponsor konkursu cosplay

Nagrody

Lista nagród i sponsorów będzie przedstawiona w późniejszym czasie.

Najlepszy Strój:

 1. miejsce — Smartfon gamingowy Nubia RedMagic 7 o wartości 4099 zł
 2. miejsce — Smartfon gamingowy Nubia RedMagic 6R o wartości 2599 zł
 3. miejsce — Smartfon Axon 30 o wartości 2399 zł
Występ Indywidualny:
 •  Bezprzewodowe słuchawki gamingowe Sades Warden I o wartości 499 zł

Występ grupowy:

 • zestaw gamingowych gadżetów i akcesoriów

Informacje techniczne

Wymiary sceny: 10m x 5,5m
Ponadto używane będą:

 • 2 x bezprzewodowe mikrofony
 • 8 x belka led (miksowanie dowolnych kolorów)
 • 1 x rzutnik multimedialny

Belki oświetlają scenę od przodu i boków. Nie ma możliwości poruszania światłami w trakcie występu. Światła są programowane pod synchronizację z podkładem uczestników przed imprezą.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs Cosplay dzieli się na kategorie:
  1. Kategoria główna:
   • Najlepszy Strój
  2. Kategorie poboczne:
   • Występ Indywidualny
   • Występ Grupowy
 2. Tylko stroje wykonane samodzielnie są oceniane w kategorii “Najlepszy Strój”. Dopuszczalne są elementy wykonane przy pomocy lub przez osoby trzecie, jednak fakt ten musi być wymieniony w zgłoszeniu pod groźbą dyskwalifikacji. Osoby w strojach kupionych lub wykonanych w większości przez osoby trzecie (nie samodzielnie) mogą uczestniczyć w pozostałych kategoriach z wyjątkiem przypadków opisanych w punkcie 3.
 3. W przypadku gdy dany cosplay został nagrodzony na innym konkursie, co należy zgłosić w formularzu ze wskazaniem danego wydarzenia, może być brany pod uwagę jedynie w kategoriach pobocznych. Niezastosowanie się do tego punktu będzie wiązać się z dyskwalifikacją.  Uczestnik może zostać zwolniony z danego punktu w przypadku, gdy nagroda była tylko drobnym wyróżnieniem.
 4. Dopuszczalne jest skorzystanie z pomocy modeli, jednak w przypadku nagrody za najlepszy strój, zostanie ona przyznana wykonawcy kostiumu. W przypadku uzyskania nagrody związanej z odegraniem postaci (kategorie poboczne), zostaje ona przyznana osobie noszącej dany strój.
 5. Dopuszcza się skorzystanie z pomocy przy makijażu, jednak jeżeli jest on dużą częścią stroju (np. bodypainting), będzie to uznane jako pomoc zewnętrzna, co będzie skutkowało zmniejszeniem punktacji przy ocenie w kategorii głównej.
 6. W formularzu zgłoszeniowym należy załączyć grafiki referencyjne jasno przedstawiające postać w cosplayowanym stroju oraz podkład do występu (muzyczny lub wideo). Grafiki referencyjne powinny prezentować przód, tył i profil postaci.
 7. Osoby, które chcą zaprezentować swój cosplay, ale nie chcą wykonywać złożonej scenki, mogą przeprowadzić prezentację stroju na scenie przy podkładzie muzycznym, biorąc udział tylko w kategoriach “Najlepszego Stroju”.
  1. Prezentacja na scenie odbywa się na zasadzie pokazu stroju i rekwizytów.
  2. Nie jest oceniana w kategoriach występów indywidualnych ani grupowych.
  3. Wedle preferencji uczestnika możliwe jest zgłoszenie programu świateł i podanie podkładu muzycznego. Możliwe jest również wykorzystanie mikrofonu.
 8. Ramy czasowe występu:
  1. Indywidualne — do 2 minut.
  2. Grupa do 5 osób — do 5 minut.
  3. Grupa sześć osób i więcej nie dłuższa niż 6 do 10 minut. (1 minuta na uczestnika, ale nie więcej niż 10 minut w całości).
  4. Jeżeli Twoja prezentacja wymaga większej ilości czasu, skontaktuj się z opiekunem cosplayu w celu ustalenia potrzeb technicznych na maila [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do wglądu w scenariusz prezentacji (do akceptacji). Warto jednak pamiętać, że wydłużenie czasu występu może wpłynąć na ostateczną jego ocenę przez jury.
 9. Zgłoszenia do Konkursu Cosplay trwają do 10.07.2022 r. włącznie. Nie ma możliwości przekroczenia podanej daty. Nie ma możliwości zapisania się na Cosplay podczas konwentu.
 10. Odpowiedź na zgłoszenie powinna dojść w ciągu dwóch dni. Jeżeli to nie nastąpi, prosimy o ponowne wysłanie formularza lub skontaktowanie się bezpośrednio z opiekunami konkursu pod mailem [email protected]
 11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie możliwość niedopuszczenia do występu uczestnika:
  1. W przypadku, gdy elementy stroju lub rekwizyty zawierają elementy:
   • mogące zanieczyścić lub uszkodzić scenę lub sprzęt sceniczny,
   • spiczaste,
   • ciężkie,
   • w inny sposób zagrażające bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu osób postronnych,

   należy zgłosić się do organizatorów konkursu przed próbą generalną w celu określenia bezpieczeństwa stroju.

  2. W przypadku, gdy treść scenki zawiera elementy mogące zagrozić zdrowiu lub życiu uczestników.
  3. W przypadku, gdy treść scenki zawiera treści uznane przez organizatorów konkursu za niestosowne.
 12. Jeżeli rekwizytem do stroju jest broń, to należy ją po wejściu oddać szefowi ochrony do kontroli zgodnie z 13. punktem regulaminu imprezy. Jeśli rekwizyt nie przejdzie pomyślnie kontroli i zostanie uznany za stwarzający zagrożenie, to będzie on trzymany w depozycie do czasu rozpoczęcia się próby generalnej konkursu cosplay, gdzie zostanie on ponownie oddany pod opiekę jego właściciela, aż  do zakończenia faktycznego konkursu. Po zakończeniu konkursu cosplay rekwizyt uznany wcześniej  za stwarzający zagrożenie wraca do depozytu do czasu zakończenia imprezy lub opuszczenia przez właściciela jej terenu. 
 13. Uczestnik konkursu przyłapany na noszeniu w trakcie imprezy rekwizytu tudzież broni, która nie przeszła obowiązkowej kontroli, będzie zatrzymany, aby ją przejść. W przypadku, gdy wspomniany wcześniej przedmiot uznany zostanie za stwarzający zagrożenie, natychmiast zostanie zarekwirowany i oddany do depozytu.
 14. Jeżeli podczas rekwirowania uczestnik Konkursu będzie stawiał czynny opór, zostanie on dyscyplinarnie usunięty z terenu konwentu.
 15. Runda jury, w której trakcie oceniane są stroje w kategorii głównej, odbywa się w trakcie próby generalnej. Próba generalna jest próbą kostiumową, dlatego obowiązkowe jest stawienie się w kompletnym stroju. Podczas próby generalnej odbywa się również obowiązkowe szkolenie bezpieczeństwa dla uczestników. Spóźnienie na próbę powyżej 15 minut lub nieodbycie szkolenia z zasad bezpieczeństwa skutkuje skreśleniem z listy uczestników konkursu.
 16. Grupy są zobowiązane do wyznaczenia lidera jako osoby kontaktowej.
 17. Nagrody przyznaje Jury. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca w kategorii Najlepszy Strój oraz po jednym miejscu z dwóch pozostałych kategorii. Decyzja Jury jest jednoznaczna i nieodwołalna.
 18. Jury i organizatorzy mają prawo do nieprzyznania danej nagrody bądź zastąpienia jej inną.
 19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania cosplayu przy mniejszej ilości zgłoszeń niż dziesięć.

II KRYTERIA OCENIANIA NA KONKURSIE COSPLAY

 1. Kategoria Najlepszy Strój
  1. Staranność wykonania:
   • dobranie materiałów,
   • detale stroju oraz jakość (czystość) ich wykonania;
  2. Stylizacja peruki bądź włosów;
  3. Makijaż sceniczny;
  4. Zgodność wyglądu z załączonymi grafikami referencyjnymi;
  5. Wierność odwzorowania wyglądu fizycznego – stroju, fryzury, akcesoriów;
  6. Trafność dobrania stroju do warunków fizycznych.
 2. Kategorie Występ Indywidualny oraz Grupowy:
  1. Świadomość ruchu scenicznego;
  2. Świadomość ciała;
  3. Wartość merytoryczna scenki;
  4. Przy prezentacji z użyciem tekstu oceniana jest także wokalizacja i dykcja;
  5. Synchronizacja układu z podkładem i światłem;
  6. Synchronizacja z partnerem/partnerami.

III RZECZY NIEDOZWOLONE

 1. Przedstawianie treści erotycznych.
 2. Nadmierne wulgaryzmy słowne.
 3. Treści propagujące nienawiść na tle rasowym, religijnym i ideologicznym.
 4. Gloryfikacja autoagresji i przemocy.
 5. Niegodne zachowania wobec innych uczestników oraz publiczności.
 6. Inne treści uznane za nieodpowiednie przez organizatorów Konwentu.

IV WIZERUNEK i NAGRODY

 1. Osoby biorące udział w konkursie wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku w celach reklamowych przez Stowarzyszenie „Animatsuri”
 2. Otrzymanie niektórych nagród może się wiązać ze zgodą na wykorzystanie wizerunku zwycięzców konkursu przez sponsora danej nagrody. Nie zgadzając się na wykorzystanie swojego wizerunku przez danego sponsora, uczestnik zrzeka się prawa do otrzymanej nagrody.
 3. O terminie i sposobie wręczenia nagród oraz wyróżnień Organizator poinformuje w odrębnej informacji. W przypadku nieodebrania przez laureata nagrody w terminie wskazanym przez Organizatora nagroda przepada.

V WARUNKI DODATKOWE

 1. Niedotrzymanie podanych przez organizatorów terminów oraz warunków w podanych powyżej punktach regulaminu, równoznaczne jest z niedopuszczeniem lub wykluczeniem z Konkursu.
 2. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zachowania odpowiedzialności za swoje zdrowie i czyny – zachowania odpowiedniej ilości snu, spożywanych posiłków i nawadniania organizmu.
 3. Jeżeli opieka medyczna stwierdzi, że uczestnik Konkursu nie jest w stanie wystąpić w Konkursie Cosplay ze względu na czynniki wymienione w punkcie powyżej, organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu.

Za rażące łamanie regulaminu Konkursu Cosplay oraz regulaminu Festiwalu, uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu także na kolejnych imprezach Stowarzyszenia Animatsuri.

Do końca zgłoszeń zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund
%d bloggers like this: