Inne organizacje i instytucje

W Tokio działa wiele organizacji i instytucji, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na wydarzenia rozgrywające się podczas tego LARP-a. Warto na nie uważać, a jeśli się da, to również zdobyć ich szacunek, dzięki któremu będą bardziej skłonni pomóc. Pamiętajcie bowiem, że bez wsparcia nawet części z nich zwycięstwo może być bardzo ciężkie.

Partia Demokratyczna
Tokijska Policja
Tokyo Shinbun
Great Tokyo Onis
Date-gumi
Sonbi-gumi
Aofuji-gumi
Irokawa Corp.