Jak wziąć udział w zabawie?

LARP „Niebiański Turniej” jest ogólnokonwentową zabawą, która odbywa się w konwencji wschodnich sztuk walk. Będzie ona odbywać się w sobotę przez większość dnia (w przybliżeniu od okoł0 10:00 do około 18:00) i w jej ramach uczestnicy będą mogli wstąpić do jednej z trzech głównych szkół biorących udział w zmaganiach, aby wyłonić najlepszą z nich. Zabawa ta będzie nieco zbliżona w ogólnych założeniach do tych, które odbywały się na poprzednich edycjach Animatsuri. W związku z tym jej ramach będziecie wykonywać zadania dla poszczególnych frakcji, toczyć walki o terytoria oraz brać udział w specjalnych konkursach będących częścią LARPa. A wszystko to, aby przybliżyć Waszą frakcję do zwycięstwa.

Jak można wziąć udział w zabawie?

W sobotę przed południem odbędzie się oficjalne rozpoczęcie LARPa, na którym zostaną wyjaśnione dokładnie reguły zabawy. Od tego momentu będzie można dołączyć do zabawy w niemal dowolnym momencie jej trwania, zgłaszając się do sal poszczególnych frakcji. Jeśli nie braliście udziału w oficjalnym rozpoczęciu LARPa, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby informację o niej uzyskać właśnie w jednej z nich. Po dołączeniu do jednej ze stron otrzymacie przypinkę, która będzie zarazem oznaczać waszą przynależność, jak i także będzie odwzorowaniem Waszego podstawowego stylu walki.

Na czym będzie polegać zabawa?

Podczas LARPa będziecie wcielać się w role członków jednej z trzech szkół sztuk walk, które walczą w Niebiańskim Turnieju o to, która z nich przez kolejne dziesięć lat będzie przewodniczyć wszystkim tego typu szkołom. W ramach zmagań będziecie walczyć o terytoria (walka na zasadzie Jan-Ken-Pon), brać udział w specjalnych miniturniejach oraz wykonywać zadania, które pozwolą Wam poznać nowe techniki oraz zyskać sobie przychylność mistrzów innych szkół. Tego typu specjalne zadania będą zlecać Wam osoby z odpowiednimi przypinkami oznaczającymi zazwyczaj szkołę, której są przedstawicielami. Na sam koniec dwie z trzech biorących w tych zmaganiach szkoły, które uzyskają najwięcej punktów zwycięstwa, zawalczą ze sobą w ostatniej walce. Osoby z trzeciej szkoły będą mogły jednak też wziąć w niej udział samodzielnie decydując, którą z pozostałych dwóch chcą poprzeć.

Czy jeśli dołączę do zabawy, to muszę w niej brać udział cały czas?

Jak zawsze, tak i tym razem nic nie stoi na przeszkodzie, abyście mogli sobie zrobić przerwę od udziału w niej. Jeśli będziecie potrzebować chwili odpoczynku lub w międzyczasie będzie trwać jakaś atrakcja, która Was interesuje, to oczywiście w każdej chwili możecie to zrobić. Jednak to od Waszego zaangażowania będzie zależało to, czy Wasza frakcja zwycięży.

Czy potrzebuję odpowiedniego stroju, aby brać udział w zabawie?

Chociaż stroje w konwencji na pewno wpłyną pozytywnie na zabawę, to nie są one wymagane, aby wziąć w niej udział. Mimo to gorąco zachęcamy, jeśli ktoś takowy posiada, aby go ze sobą zabrał. Dzięki temu zabawa z pewnością będzie fajniejsza.